Članci

Kontekst senzitivni Help

Svaki modul, svakog proizvoda iz ove palete, posjeduje Kontekst senzitivni help. To su upute koje se pojavljuju pritiskom na F1, tijekom izvršavanja bilo koje od knjigovodstvenih aplikacija, a odnose sa baš na onaj dio posla koji trenutno radite.

Više...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla