Pomoćni programi

Osobna kolekcija pasworda

Osobna kolekcija passworda je program namijenjen za čuvanje i manipulaciju lozinkama za osobne potrebe. Podaci su zaštićeni jakom šifrom (6 ili više znakova), potpisani i kriptirani tako da su dostupni samo osobi koja ih je kreirala.

Više...

Cirkularni e-mail

Porgram je namijenjen za slanje cirkularnih email poruka sa ili bez priloga (attachment). Praktičan je kod organiziranih grupa ili poslovnih subjekata, za informiranje svojih članova. Može se koristit i za informiranje neformalnih grupa sa time da ne ulazite u kategoriju spam-a.

Više...

PostIt

Upravljanje porukama je preko kontekst menija koji se otvara na desni klik miša, a brzo pregledavanje je sa PageDown / PageUp tasterima. Promjene se spremaju automatski kada se PostIt deaktivira, ili kada se gasi. Spremanje poruka je u PostIt.data file koji se nalazi u istom direktoriju, a kreira se upisom prve poruke.

Više...

CroKalendar

Praznik 'Uskrsni ponedjeljak' koji pada na dan poslije uskrsa je vezan za lunarni kalendar. Uskrs se računa po Oudina (1940) algoritamu za izračun Uskrsa.

Lunarni kalendar se vezuje na referentni datum 30.01.2010 7 sati, 17 minuta, 36 sekundi (mladi mjesec) i dalje preračunava za dužinu sinodičkog mjeseca koja je u prosjeku 2551440290 mili sekundi.

Više...

E-Račum reader

Izgled forme EracunReaderČitač e-računa 'EracunReader' je alat za otvaranje i čitanje e-računa u elektronskom (.xml) obliku. Čitač je posebno koristan administratorima ulazne pošte u pravnim osobama,

Više...

Arhiva registar

Podaci se periodično, ovisno o intenzitetu promjena (mjesečno ili tromjesečno) arhiviraju na cd/dvd odnosno odgovarajući direktorij extern diska (koji je ekvivalent cd).

Više...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla