Web

Što je internet

Kreirano: Ponedjeljak, 21 Ožujak 2016 Ažurirano: Ponedjeljak, 21 Ožujak 2016

A što je u stvari internet. To je komunikacija između Vas i nekog računala negdje, recimo 'u oblacima'. Osnova komunikacije je web preglednik (skraćeno browser) kao Firefox, Internet Explorer ili neki drugi. 

Kada na svom računalu u browseru upišete na primjer 'http://www.smilovic.com' vi šaljete zahtjev tom računalu da vam prikaže ulaznu stranicu mojeg web sadržaja. Put vas vodi do računala gdje je upisana 'smilovic.com' domena, a ono vas upućuje na računalo na kojem je zakupljen diskovni prostor za moje stranice (datoteke). Na tom računalu dežura 'Apache server' koji vas vodi do public-html direktorija, čita datoteku index.htm (po defaultu je index) i dostavlja sadržaj vašem browseru.

Datoteka index je pisana u html (Hyper Text Markup Language) jeziku, a se sastoji od 'uputa' kako će vaš browser prikazat moju stranicu na vašem ekranu. Inndex.html može biti kreiran dinamički ovisno o nekom podatku, tada govorimo o php (Personal Home Page Tools) skriptnom jeziku odnosno o index.php. Php je počeo kao perl skriptni jezik a sada jako liči C jeziku, pa mu je potreban iterpreter (prevodilac) 'php-5.3.8' koji će dinamički kreirat html kod stranice koju će zatim prikazat browser. Podaci za dinamično kreiranje stranice se obično nalaze u bazi podataka 'mySql' koju opslužuje 'mySqlServer'. Prikazana stranica u browseru, može i sama (bez interneta) reagirat na korisnika ako joj se doda 'JavaScript.js', to je skriptni jezik koji interpretira (svaki ?) browser, to znači izvršava se na strani klijenta. Na kraju za 'ukrašavanje' stranice postoje .css stilovi, koji definiraju izgled polja ili područja neke internet-stranice.

Suština sistema je u tome da nije ovisan o operativnom sistemu na lokalnom računalu, pa se mogu prenosit informacije između dva različita sustava. Ključni element u svemu je web browser, koji može brzo zastariti zbog sve većih zahtjeva koji se pred njega postavljaju.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla