Web

Web okruženje

Kreirano: Ponedjeljak, 21 Ožujak 2016 Ažurirano: Ponedjeljak, 21 Ožujak 2016

Jedno od web okruženja je indirektno opisano u prethodnom članku, iako najzastupljenije nije i jedino. Pored php postoji ASP, JSP i drugi, pored mySql postoji PostgreSQL ili bilo koja druga baza podataka sa svojim serverom.

Da bi neka web aplikacija radila mora biti smještena u odgovarajuće okruženje. Odgovarajuće znači da aplikacija mora biti razvijena u istom okruženju. Razvoj aplikacije je moduć direktno na webu, ali to bi bilo kao da idete gradit neki stroj na gradskom trgu pa mjesecima smetate ljudima i oni vama.

Za razvoj treba napravit web okruženje na vlastitom računalu. Tu postoje dvije mogućnosti, da kasnije računalo uključite u mrežu i služi kao poslužitelj vaše aplikacije, češće je da na računalu samo razvijate i testirate aplikaciju. Za tu varijantu postoje već gotovi paketi koji više manje kreiraju takav prostor na vašem računalu koji inače radi na windows operativnom sustavu. Izbor takvih paketa (http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_WAMPs) je zaista širok, ja sam odabrao 'XAMPP [11] verzija 1.7.7', što nije ništa posebno jer svi više manje rade isto.

Instalaciju sam smjestio u 'D://xampp', u kut, jer su mi prioritetne desktop aplikacije, u tom direktoriju su smještene i sve moje web aktivnosti. Kod instalacije odaberite opciju bez startanja servera i bez pokretanja kao servis, na desktopu imate xampp ikonu kojom prema potrebi sa 'start' pokrećete Apache i mySql servere. Obratite pažnju na check box 'svc', da znači startano kao servis, windows 7 to ne podnosi, zato stavite ne čekirano. Instaliranje xampp je odmah upotrebljivo, a 'http://localhost' će prikazat datoteku 'D:\xampp\htdocs\index.html'. 'htdocs' odgovara 'public-html' direktoriju na hostingu vašeg web sadržaja.

Posebna je priča kada razvijate web aplikacija paralelno, najme apache je usmjeren na adresu '127.0.0.1:80' to znači da preko komunikacijskog kanala 80 ide na pred definiranu adresu 'D:\xampp\htdocs'. Ako imamo na nekoj drugoj adresi (u drugom direktoriju) neki drugi projekt, tada treba podesit Apache server 'D:\xampp\apache\conf\httpd.conf' tako da mu se doda virtualni direktorij koji će imat svoj kanal prema zadanom projektu. Na kraju config fajla dodamo virtualni hosting, a to bi izgledalo ovako:

# Konfiguracija za myApp projekt
Listen 127.0.0.1:8080
<VirtualHost 127.0.0.1:8080>
DocumentRoot "d:\xampp\htdocs\symfony\myApp\web"
DirectoryIndex index.php
<Directory "d:\xampp\htdocs\symfony\myApp\web">
AllowOverride All
Allow from All
</Directory>
Alias /sf "d:\xampp\htdocs\symfony\myApp\lib\vendor\symfony\data\web\sf"
<Directory "d:\xampp\htdocs\symfony\myApp\lib\vendor\symfony\data\web\sf">
AllowOverride All
Allow from All
</Directory>
</VirtualHost>>
# Konfiguracija za myApp projekt - kraj

Ako nas 'localhost' što je isto kao i localhost:80, dovodi na adresu 'd:\xampp\htdocs'
tada će vas 'localhost:8080' dovest na adresu 'd:\xampp\htdocs\symfony\myApp\web' kao default direktorij za vašu mApp.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla