Web

Kreiranje vlastitog 'Me Joomla 1.7.3' paketa

Kreirano: Ponedjeljak, 21 Ožujak 2016 Ažurirano: Ponedjeljak, 21 Ožujak 2016

Me Joomla 1.7.3 ćemo složit u 'D:\Web\Alati\Joomla 1.7.3\Me joomla' direktoriju izmjenama i dopunama originalnog paketa. Raspakirajmo original (Joomla_1.7.3-Stable-Full_Package.zip) u taj direktorij i započnimo sa izmjenama.

Original ima tri site predloška, od kojih ćemo obrisat '..\Me joomla\templates\atomic i beez5 a dogradit azzure7-tg sa već prerađenim sadržajem, i od dva admin predloška, obrisat '..\Me joomla\administrator\templates\hathor'. Ovu promjenu popratiti izmjenom u joomla.sql.

Original ima en-GB jezik koji ćemo zamijenit sa hr_HR, treba obrisat ' ..\Me joomla\administrator\language\en-GB' i dodat '..\Me joomla\administrator\language\hr-HR sa sadržajem iz 'hr-HR_joomla_lang_admin_1.7.3.zip'. 'hr-HR_joomla_lang_admin_1.7.3.zip' je dio hrvatskog jezičnog paketa 'hr-HR_joomla_lang_full_1.7.3_v1.zip'. Obrisat ' ..\Me joomla\language\en-GB' i dodat '..\Me joomla\language\hr-HR' sa sadržajem iz ' hr-HR_joomla_lang_site_1.7.3.zip' iz jezičnog paketa. Ovu promjenu popratiti izmjenom u joomla.sql. Konačni rezultat je hrvatska verzija.

'..\Me joomla\images\ sadrži slike koje se odnose na primjere (čije podatke nismo ni upisali), pa možemo obrisat sav sadržaj osim indeks.html i dodat SmilFontLogo.png, logo za azzure7 predložak.
Preradimo i insttalation direktorij. U ' ..\Me joomla\installation\language' obrišimo sve jezike (poddirektorije) osim 'hr-HR'. U ' ..\Me joomla\installation\sql\mysql' obrisat sve '.sql' datoteke osim joomla.sql. U datoteci joomla.sqj' su naredbe za kreiranje svih tabli u bazi podataka kao i inicijalni podaci za te table.

Izmjenit '..\Me joomla\installation\sql\mysql\joomla.sql'. Izmjene se odnose na inicijalne podatke i napravit ćemo ih tako da sačuvamo brojeve linija kao u originalu.,

Line 403 (11, 'com_languages', 'component', 'com_languages', '', 1, 1, 1, 1, '', '{"administrator":"hr-HR","site":"hr-HR"}', '', '', 0, '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
line 510 (500, 'Azzure7-TG', 'template', 'azzure7-tg', '', 0, 1, 1, 0, '{"legacy":false, "name": "Azzure7-TG", "type": "template","creationDate":"08-02-2011", "author":"TG","copyright":"2011", "authorEmail" :"http:\/\/www.themegoat.com\ /contact-us", "authorUrl":"http:\/\/www.themegoat.com", "version":"1.6.0", "description":"Joomla 1.6 template","group":""}', '{}', '', '', 0, '0000-00-00 00:00:00', 0, 0),
line 512 (503, 'beez_20', 'template', 'beez_20', '', 0, 1, 1, 0, '{"legacy":false,"name":"beez_20", "type": "template", "creationDate":"25 November 2009", "author":"Angie Radtke", "copyright":"Copyright (C) 2005 - 2011 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.", "authorEmail":"Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.", "authorUrl": "http:\\/\\/www.der-auftritt.de", "version":"1.6.0", "description": "TPL_BEEZ2_XML_DESCRIPTION", "group":""}',  '{"wrapperSmall":"53", "wrapperLarge":"72", "sitetitle":"" "sitedescription":"", "navposition":"center", "templatecolor":"nature"}', '', '', 0, '0000-00-00 00:00:00', 0, 0);
line 513 brisat
line 514 brisat
line 519 (600, 'Croatien', 'language', 'hr-HR', '', 1, 1, 1, 1, '', '', '', '', 0, '0000-00-00 00:00:00', 0, 0);
line 553 (1, 'hr-HR', 'Hrvatski', 'Hrvatski', 'hr', 'hr', '', '', '', 1, 1);
line 920 INSERT INTO `#__template_styles` VALUES (3, 'azzure7-tg', '0', '1', 'Azzure7-TG - Default', '{}');
line 921 INSERT INTO `#__template_styles` VALUES (4, 'beez_20', 0, 0, 'Beez2 - Default', '{"wrapperSmall":"53", "wrapperLarge":"72", "logo":"images\\/joomla_black.gif", "sitetitle":"Joomla!", "sitedescription":"Open Source Content Management", "navposition":"left", "templatecolor":"personal","html5":"0"}');
line 922 prazno
line 923 prazna

Ovime smo dobili Joomla 1.7.3 paket na hrvatskom jeziku, sa ugrađenim predloškom azzure7-tg koji je ujedno postavljen kao defaul predložak. Direktirij 'Me Joomla' komprimiramo kao 'Me_ Joomla_1.7.3.zip'. Proizvod je manji za 2M u kompresiji odnosno 5M na disku, ušteda prostora i ubrzanje eventualne nove instalacije.

Sada bi bilo najbolje ponovno instalirati sa konačnom 'Me_ Joomla_1.7.3.zip' verzijom – tek toliko da se testira. Za ponavljanje postupka treba vratit '../ installation' direktorij, obrisat 'D://xampp/htdocs/mySyte /configuration.php'. 'installation' direktorij je dio joomle kojim se konfigurira sistem. 'configuration.php' je file u kojem je zapisano sve što ste odabrali u postupku instalacije – one koju sada želite ponovit. Sadržaj 'myDb' baze ćete obrisat u instalacijskom postupku korak 4. Baza (bez sigurnosne kopije).

Za upravljanje bazom (kreiranje, brisanje, uređivanje…) postoji alat 'http://localhost/phpmyadmin/', koji se sadržan u paketu xampp. Za brisanje baze postupak je:

http://localhost/phpmyadmin/index.php
Baza podataka odaberi myDb | Ispusti
UNIŠTIT ĆETE CJELOKUPNU BAZU PODATAKA! Želite li zaista : DROP DATABASE `myDb' | U redu.

Na web-u postoji cPanel sa 'Databases' grupom alata u kojem je pored 'phpmyadmin' i 'MySql databases' koji je prilagođen za kreiranje – brisanje baza.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla