Web

Kreiranje web sadržaja (stranica)

Kreirano: Ponedjeljak, 21 Ožujak 2016 Ažurirano: Ponedjeljak, 21 Ožujak 2016

Joomla kakvu ste instalirali u pravilu nije ono što Vi želite, zato je treba podesit prema vlastitom ukusu. Podešavanje se može izvršiti i kasnije, ali je (ako je moguće) dobro to učinit prije kreiranja sadržaja,

jer se prilikom upisa sadržaja (artikl, menuitem …) preuzima ta globalna konfiguracija, tako da nije potrebno podešavat svaki unos zasebno.

Hr jezik i Azzure7 predložak smo već odabrali prilikom instalacije, sada nam ostaje podešavanje prikazivanje sadržaja. Sadržaj ćemo podesit sa 'Administrator | Sadržaj | Upravljanje Člancima | Opcije' birajući različite tab-ove možemo podesit gotovo sve

Opcije Upravljanja Člancima 
Članci:
  Prikaži Kategoriju = Sakrij   // sakriti naziv kategorije u koju je svrstan
  Prikaži Autora = Sakrij  // sakriti ima autora
  Prikaži datum objave = Sakrij    // sakriti datum kada je objavljen
  Prikaži Naziv s Opširnije = Sakrij  // sakriti tekst (naziv artikla) iza linka opširnije
  Prikaži ikonu za ispis = Sakrij    // sakriti ikonu za štampanje artikla
  Prikaži E-mail ikonu = Sakrij    // sakriti email ikonu
  Prikaži hitove = Sakrij     // sakrit prikazivanje broja posjeta tom artiklu
Kategorija:
  Opis Kategorije = Prikaži   // opis koji se pojavljuje na vrhu stranice
  Opisi potkategorija = Sakrij   // sakrit opis pod kategorija koje se pojavljuju kao linkovi na dnu
Izgled Bloga / Istaknutog:  // koristi ga menu items
  # Vodećih članaka = 0   //koliko artikala će biti u punom obliku
  # Uvodnih članaka = 6    // koliko artikala će biti u skraćenom obliku  
  Više stupčani redoslijed = Preko   // kojim redom će se slagat u kolone (hirizontalno)
Dijeljene opcije:
  Redoslijed članaka = Redosljed

Slično artiklima, treba podesit i Web linkove 'Administrator | Komponente | Web linkovi | Opcije'

Upravljanje Opcijama Web linkova 
Kategorija:
  # Web linkova = Sakrij
Izgled liste:
  Odabir prikaza = Sakrij
  Hitovi     = Sakrij 

Slijedi poodešavanje modula kontakti, 'Administrator | Komponente | Kontakti | Opcije'

Opcije Upravljanja Kontaktima 
Kontakt:
  E-mail = Prikaži
Izgled liste:
  Odabir prikaza = Sakrij
  Položaj    = Sakrij 
  E-mail     = Prikaži
  Mobitel    = Prikaži
  Država ili Županija	= Sakrij

Sadržaj se svrstava u kategorije, pod kategorije, pod pod… i na kraju članci. Kategorije su analogija naslova, pod naslova ..., u nekoj knjizi. Meni upravlja sa sadržajem, u pravilu sa kategorijama, i ima istu ili jako sličnu strukturu kao i kategorije, a ja koristim čak i iste nazive. Kategorije su u neku ruku paralelna struktura meniju i (teoretski) sa njima se može upravljat sadržajem.

Prvo treba kreirat kategorije, jer se artikli (nosilac sadržaja) smještaju u kategorije, a meni naslov (item) poziva na kategoriju koju će prikazat. Kategorije i meni itemse se može i kasnije dodavat prema potrebi, kao i pregrupirat u skladu sa novom idejom. Kategorije i meni su stablaste (tree) strukture podataka, a za svaku promjenu joomla automatski ažurira cijelo stablo.

Za složenije prikaze članaka, koristit ćete „class“ ili „id“ definirane u style.css. Za pozivanje na neku klasu ili identifikator koristite 'Edit HTML source' koji se krije iza ikonice 'HTML'. Html uređivanjem sadržaja, dodavanjem drugih tagova i stilova, možete dobit kreaciju koju želite, na primjer prikaz dijela koda ide sa <pre width="100" id="code">. Problem nastane kada u primjeru želite prikazat html kod.

Članak je html kod, a dodajete mu isti takav kod pa treba izbjeći zbrku. Prvo u kodu koji prikazujemo kao primjer, treba zamijenit oznake tagova, '<' sa '&lt;' i '>' sa '&gt;'. To je najbolje napravit u vanjskom text editoru i u notaciji 'utf8', editor koji koristi joomla će to napravit automatski, ali u složenijim slučajevima se potpuno zbuni i rezultat je nikakav, pogotovo ako uz njega koristite i html editor. Priloženi editor se 'previše trudi' pa sam vrši konverzije i dodaje neke tagove, a nije dorastao složenijem prikazu pa ga je u takvim slučajevima najbolje zaobići.

Ako želite zaobić uobičajeno uređivanje članka, koristite 'phpmyadmin' i direktni pristup podacima odnosno željenom članku. Text članka je smješten u dva polja 'introtext' dio do 'read more', i 'fulltext' koji sadrži preostali dio članka. Složeniji izgled članaka pripremite u vanjskom text editoru, utf8 notacije, kao html kod, a zatim ga copy-paste prenesite u odgovarajuća polja članka – dobit ćete rezultat vidljiv na ovoj stranici.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla