Proizvodi

Vrtić

Kreirano: Utorak, 21 Studeni 2017 Ažurirano: Srijeda, 23 Rujan 2020

Vrtić je ERP (Enterprise Resource Planning), program kreiran kao cjeloviti uredski alat za obavljanje financijsko-knjigovodstvenih, i ostalih poslova Vrtića. Radi kao pojedinačno (na jednom računalu), u lokalnoj (LAN) mreži ili virtualnoj (VPN) mreži.

Paket je koncipiran da se prilagodi svakoj razini organiziranosti službe koja ga koristi, od rada 'pješke' do e-ureda bez papira sa svim među razinama. Sa istim programom možete štampati izvještaj za Finu, dostaviti ga kao .xml datoteku, ili proslijediti na web stranice porezna uprave. Slično je sa komunikacijom (izvod i plaćanje) sa Bankom. Paket ima ugrađen i modul za dostavu i primalje e-Računa za Državu (bez posrednika).

Program Vrtic potpuno integrira sekcije Glavna knjiga, Ulazni računi, Izlazne fakture, Plaće / Drugi dohodak / Putni nalozi , Izvještaje, Ostalo / Virmani / Dugotrajna imovina, i  sekciju za vanjsko podešavanje parametara. Pored navedenog, u  Vrtic integrirana i Djelatnost Vrtića pod kojim podrazumijevamo evidenciju djece, roditelja i prikupljanje naknada za čuvanje djece.

Paket ima visok stupanj automatiziranosti, u sebi ima ugrađen računski plan, popis pošta, popis Općina i Gradova, vrsta (namjena) plaćanja, Klasifikacije, Aktivnosti, kao i sve oznake koje koristi JOPPD obrazac. U programu je unaprijed definirano sedamdesetak analitičkih konta koji omogućavaju visok stupanj (oko 95%) automatskog knjiženja.

Program je u potpunosti opremljen sa uputama (kontekst-senzitivni help) koji se javlja pritiskom na F1 tijekom rada i odnosi se baš na posao koje u tom trenutku obavljate. 

Za potpuniji uvid u program, pokrenite Demo verziju. Kako instalirati program pogledajte Instaliranje programa. Demo program Vrtic je u potpunosti funkcionalan, tako da možete u realnim uvjetima provjerit kvalitetu i kvantitetu ponuđenog. 

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla