Proizvodi

Općina

Kreirano: Nedjelja, 04 Lipanj 2006 Ažurirano: Četvrtak, 20 Kolovoz 2020

Opcina je ERP (Enterprise Resource Planning), program kreiran kao cjeloviti uredski alat za obavljanje financijsko-knjigovodstvenih, i ostalih poslova Općine. Radi kao pojedinačno (na jednom računalu), u lokalnoj (LAN) mreži ili virtualnoj (VPN) mreži.

Paket je koncipiran da se prilagodi svakoj razini organiziranosti službe koja ga koristi, od rada 'pješke' do e-ureda bez papira sa svim među razinama. Sa istim programom možete štampati izvještaj za Finu, dostaviti ga kao .xml datoteku, ili proslijediti na web stranice porezna uprave. Slično je sa komunikacijom (izvod i plaćanje) sa Bankom.

Program je koncipiran za mrežni rad sa (jednim ili) više računala, unutar jednog ili više različitih ureda. Logička kombinacije: 1. (Izvršitelj) Jedan ili više računala za analitiku i knjiženje, 2. (Voditelj) Proračun, izvještaji i financije 3. (Načelnik) Izvještaji.

Program Opcina potpuno integrira sekcije Glavna knjiga, Ulazni računi, Izlazne fakture, (Pdv,) Plaće / Drugi dohodak / Putni nalozi , Izvještaje, Ostalo / Virmani / Dugotrajna imovina, i  sekciju za vanjsko podešavanje parametara. Pored navedenog, u  Opcina integrirana Djelatnost općine pod kojim podrazumijevamo prikupljanje prihoda Općine..

Paket ima visok stupanj dorađenosti, za ilustraciju: od zadnjeg knjiženja do pisanoga izvještaja ostvarenja plana za Vijeće (bez tekstualnoga dijela), Vam je potrebno 2 (dvije) minute, ništa više ne treba ni za 'Financijski izvještaj.xls' predati Fini. . Paket ima u sebi već ugrađen kontni plan, popis pošta, popis Općina i Gradova, vrsta (namjena) plaćanja, Klasifikacije, Aktivnosti, kao i sve oznake koje koristi JOPPD obrazac. U programu je unaprijed definirano sedamdesetak analitičkih konta koji omogućavaju visok stupanj (oko 95%) automatskog knjiženja.

Program je u potpunosti opremljen sa uputama (kontekst-senzitivni help) koji se javlja pritiskom na F1 tijekom rada i odnosi se baš na posao koje u tom trenutku obavljate. 
Program u sebi integrira i Djelatnost Općine pod kojim podrazumijevamo prikupljanje kununalne naknade i drugih prihoda općine, kao i socijalna davanje i druge potpore svojim građanima.
Za potpuniji uvid u program, pokrenite Demo verziju. Kako instalirati program pogledajte Instaliranje programa.

Demo program Opcina je u potpunosti funkcionalan, tako da možete u realnim uvjetima provjerit kvalitetu i kvantitetu ponuđenog. Ako udovoljavamo Vašim zahtjevima, na Vama je da izaberete. Orijentaciona cijena najma paketa je [iznos proračuna / 10.000] kuna mjesečno.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla