Proizvodi

Koncepcija programa

Programi 80-tih, su bili preslika ručnog knjigovodstva, na način koji ga vidi informatičar. U svakom elementu programa se vidjelo nepoznavanje one druge struke. Kao odgovor na takvo stanje nastao projekt IRIS. Cilj je ergonomski alat koji će dobro ležat u ruci knjigovođe, koji će povećat njegovu produktivnost, koji mora biti siguran i pratiti suvremenu tehnologiju.

Projekt IRIS je nastao ‘ab ovo’ da se izbjegne negativan utjecaj postojećih rješenja. Osnovna filozofija je pratiti prirodni proces evidentiranja knjigovodstvenih događaja, sa maksimalnim eliminiranjem manuelnog rada. Preneseno to bi značilo: Jedan podatak se upisuje samo jedan puta (na razini poslovnog procesa), svako polje ili dio polja, koje se ponavlja u više od 50% slučajeva ponudit kao defaul vrijednost.

Koncepcija knjigovodstveno :

U Glavnu knjigu se transakcija knjiži  kao konto/iznos/protukonto, jedan slog. To i je prirodno stanje za razliku od ručnog knjiženje u jednom redu na konto, pa u drugom na protukonto. Temeljnica sa više (redova) knjiženja se koristi samo kod automatskog knjiženja, inače je temelnica sam dokument. Saldakonti kupaca i dobavljača je integriran u glavnu knjigu. Svaki račun odnosno faktura ima svoj slog u glavnoj knjizi.

Kod paketa koji podržavaju proizvodnju, trgovinu ili komunalnu djelatnost primijenjena je slična logika. Svaka poslovna promjena koja prati odnosnu djelatnost evidentirana je kao zapis u glavnoj knjizi, tako da je informacija o poslovanju promptno raspoloživa bez dodatnih zahvata.

Koncepcija tehnološki :

Aplikacija (ovisno o vrsti) ima do 70 predefiniranih konta, koja se mogu prilagodit korisniku. To uz konta kupaca i dobavljača koji se otvaraju automatski, omogućava automatsko kontiranje i knjiženje velike većine (i do 90%) poslovnigh događaja.

Redni broj dokumenta se definira prilikom svakog otvaranja modula koji kreira novi dokument, kao prvi slijedeći za odnosnu poslovnu godinu. Ako se dokumenti proizvode opetovano broj se samo poveća za jedan. Redni broj se u pravilu ne ispravlja.

Upis u polje (bilo kojeg) matičnog podataka (kupac, artikal, radnik, ...) je olakšva Tražilica koja se poziva sa F2. Upis olakšava i default vrijednost koja se nudi ako se sadržaj polja ili dio sadržaja češće ponavlja. Svaki podatak koji ima kontrolni broj (IBAN, OIB ...) se obavezno provjerava sa pripadajućim algotitmom.

Moduli su prilagođeni različitom tehnološkom nivou svakog korisnika. Isti modul (recimo Pdv izvještaj) možete poslat putem štampanog obrasca, putem CD ili putem interneta. Nalog Hub3, sa istim modulom možete štampat, pojedinačno ili seriju ili kreirat '.xml' datoteku koja se proslijeđuje na netbanking.

Uredski paket arhivira svoje (generirane) datoteka (.pdf, .xml, .xls, .docx, ...) u "Direktorij startanja programa\Naziv baze podataka-Godina na koju se datoteka odnosi\Struktura poddirektorija" na primjer "D:\\Korisnik\Baza-2013\Porezna\PDVK-2013.xml". Spremanje i čitanje datoteka koje proizvodi aplikacija ne zahtjeva napor operatera.

Prelaz, kraj/početak Poslovne godine je izveden promjenom poslovne godine u menu-u. Promjena omogućava praćenje rednih brojeva dokumenata koji pripadaju odnosnoj godini, a da ne dođe do zabune menu za prethodnu godinu ima crvenu pozadinu.

 

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla