Proizvodi

Produktivnost

Profitne organizacije koje ne vode računa o produktivnosti su osuđene na propast, a neprofitne (koje žive od poreza i doprinosa) upropaštavaju društvo u cjelini. Ovdje je riječ o organizacijskoj produktivnosti koja na zahtijeva povećani uloženi trud, pa je tim više treba respektirat.

Najbliži pokazatelj produktivnosti programa je broj klikova tastature+miša za obavljanje određene operacije, jer eliminira operatera kao faktor. Usporedbom tih veličina lako ćete ustanovit koji je od dva programa produktivniji, a razlike su zaista velike, na nekim poslovima čak i  dvostruke.

Veliku uštedu vremena postiže se pred definiranjem ulaznog podatka gdje god je to moguće. Logika naših aplikacije da se na svakom mjestu gdje se neki podatak češće pojavljuje, unaprijed definira čime se unos ostvari sa pritiskom samo jedne 'tab' tipke. Datumi su obvezno unaprijed ponuđeni, pa ga treba samo prihvatit ili ispravit (obično samo dan).

Ako je varijabla zavisna od već unese u drugom prozoru, obavezno se izračunava. Prozori čije vrijednost izračunata ili je sa velikom vjerojatnošću točno pred definirani, automatski se preskaču čime se štedi trud operatera.

U aplikaciju je ugrađeno čak do 70 konta, koja se koriste za knjiženje, a da ih operater ni ne vidi. Primjerice: Konto dobavljača se niti ne prikazuje na ekranu prilikom knjiženja ulaznog računa, što više taj isti konto se i otvara (upisuje u računski plan) bez sudjelovanja operatera, uštedu vremena si nije teško predočit.

Ušteda se postiže i povezivanje srodnih poslova u jednu sesiju. Primjer je zaprimanje robe u skladište kad robu prati račun-dostavnica: Pod jednim poslom se upisuje dobavljač, knjiži ulazni račun, radi kalkulacija i zaprima roba. Kod upisa dobavljača u pozadini se otvara i njegov konto, a podaci se prenose na ulazni račun, a iz njega na primku. Slično je sa upisom novog artikla. Ovakvim povezivanjem, Vi si dva do tri puta smanjite broj unosa nekih podataka, a naši programi općenito imaju visok stupanj integriranosti.

Naša ideje vodilja je: 
1.    Kod unosa podataka smanjit pisanje na minimum 
2.    Jedan podatak se unosi u sistem samo jedan put.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla