Pomoćni proizvodi

Grupa obuhvaća alate koje koristi operater za intervencije u bazu podataka, a koje nisu standardne aktivnosti koje pokriva ERP-a.

Editor .xml Eračuna

Kreirano: Srijeda, 21 Kolovoz 2019 Ažurirano: Nedjelja, 27 Rujan 2020

Editor e-računa 'EracunEdit' je alat za otvaranje i doradu e-računa u elektronskom (.xml) obliku. Čitač je posebno koristan kada knjigovođa (koji je dovoljno obučen), želi ispraviti neku grešku kod knjiženja primljenog računa.

Opširnije...

Univerzalni xml Validator

Kreirano: Petak, 25 Rujan 2020 Ažurirano: Nedjelja, 27 Rujan 2020

ERP - IRIS mnogo komunicira sa web servisima, a ta komunikacija se odvija preko .xml datoteka. Spomenute datoteke se generiraju automatski, pa je mogućnost greške gotovo nikakva, javlja se samo kod grube greške operatera.

Opširnije...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla