Djelatnosti

Ovdje su grupirane sve djelatnosti koje pokrivaju IRIS knjigovodstveni programi. Pod djelatnost se podrazumijeva osnovna, sporedna djelatnost pravnog subjekta, ili druga aktivnost koja zahtijeva knjigovodstveno praćenje. Djelatnost je obično integrirana u knjigovodstveni paket ili se pak pojavljuje kao komplementarni program istom.

Pos aplikacija

Kreirano: Nedjelja, 04 Lipanj 2006 Ažurirano: Srijeda, 23 Rujan 2020

POS (Point Of Sale) je opći naziv za aplikaciju koja opslužuje prodajno mjesto. To je komplementarna aplikacija sa Knjigovodstvenim paketom / Skladište, koja može biti na istom ili na drugom računalu povezana preko LAN ili Virtualne mreže sa matičnom aplikacijom.

Opširnije...

Skladišno poslovanje

Kreirano: Petak, 03 Kolovoz 2007 Ažurirano: Četvrtak, 13 Kolovoz 2020

Skladišno poslovanje može biti sa jednim ili više skladišta, od kojih se svako može vodit kao Veleprodaja ili Maloprodaja, i koje mogu međusobno komunicirati (razmjenjivat robu). Pored toga unutar maloprodaje postoji i POS blagajna, koja direktno ili indirektno komunicira sa bazom podataka.

Opširnije...

'Djelatnost' općine

Kreirano: Nedjelja, 04 Lipanj 2006 Ažurirano: Četvrtak, 13 Kolovoz 2020

Djelatnost je samo uvjetno, ako aktivnost ubiranja prihoda možemo nazvat djelatnost. U knjigovodstveni paket Općina integriran je i modul koji se brine za obračun, i naplatu naknada, doprinosa i drugih potraživanja Općine.

Opširnije...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla