Instaliranje programa

Instaliranje programa

Instalacija se razlikuje ovisno o tome dali je riječ o Demo ili Licenciranoj verziji pojedine aplikacije. I jedna i druga instalacija imaju iste elemente samo su prilagođene zahtjevima svrhe zbog koje se aplikacija instalira.

Za instaliranje komponenti se koristi instalacioni program (.exe) pa će Vas vaš browser upozorit i pitat dali želite dopustit programu da nešto radi. Upozorenje (na .exe) je radi toga da slučajno ne dopustite ulaz nekog maliciozmog programa, to je slična zaštita kao kod e-maila.

Demo verzija zahtjeva brz i jednostavan način, kako bi se pogledala i isprobala željena aplikacija. Za tu svrhu je kreirani posebani instalacioni programi; PoduzeceFullSetup.exeObrtFullSetup.exe OpcinaFullSetup.exe i UdrugaFullSetup.exe.

VašProgramFullSetup.exe instaler će instalirat Demo verziju VašegPrograma kao i sve neophodne komponente za njegov rad, i na kraju pokrenut aplikaciju. Za desetak minuta ili kraće, ovisno o stanju vašeg računala,  Vi možete testirati izabrani program. Ako pri instaliranju naiđete na problem, može Vam pomoć Greške i njihovo otklanjanje.

Ako instalirate noviju verziju preko stare, svakako maknite staru bazu podataka. Demo nema ugrađen UpGrede baze podataka, pa novija verzija (dijelom) neće raditi sa starom bazom podataka.

Zbog šarolikosti verzija Windowsa, a i razlika unutar jedne verzije, uvijek se može očekivat nepredviđeno. Ako ste došli do toga, pogledajte Postupak instaliranja, koji detaljnije opisuje postupak.

Licencirana verzija omogućava kontrolu nad smještajem aplikacije u računalo. Ova instalacija se koristi kod prve ugradnje ili kod preinstaliranja račinala. U osnovi to je ista instalacija kao kod demo verzije samo podjeljena u dva dijela.

U prvom koraku se instalira Radno okruženje, koje je identično za sve aplikacije, a u drugom koraku se instalira izvršni program VašProgram.exe. Ako je VašProgram standardna verzija programa, onda možete instalirati standardnu verziju PoduzećeObrtOpćina ili Udruga, odnosno jednu od tih aplikacija.  Kod instaliranja odaberite mapu gdje ćete program smjestit, nakon prvog pokretanja NE ZABORAVITE podesit put do baze podataka u samom programu, koji mora odgovarat odabranom direktoriju.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla