Općina

Grupa predstavlja program, knjigovodstveni paket za Jedinice lokalne samoprave, 
Općinu odnosno Grad.

Općina

Program je kreiran kao cjeloviti uredski alat za financijsko-knjigovodstveni sektor Jedinice lokalne samouprave Općine ili Grad. Koncepcija je ipak prilagođenija Općini pa je analitika komunalnih prihoda i rashoda integrirana u jedinstvenu cjelinu.

Više...

'Djelatnost' općine

Djelatnost je samo uvjetno, ako aktivnost ubiranja prihoda možemo nazvat djelatnost. U knjigovodstveni paket Općina integriran je i modul koji se brine za obračun, i naplatu naknada, doprinosa i drugih potraživanja Općine.

Više...

Kratki opis knjigovodstvenog paketa

Programski paket 'Općina' je projektiran kao dostatni alat, koji pokriva sve (SVE) potrebe financijsko knjigovodstvenog odjela neke Općine. Radi kao pojedinačno (na jednom računalu), u lokalnoj (LAN) mreži ili virtualnoj (VPN) mreži.

Više...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla