OnLineHelp

Stručna terminologija

Kreirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016 Ažurirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016

Svaka aplikacija je dodir između dvije struke (operatera i informatičara), pa je za komunikaciju potrebno poznavanje osnovnih pojmova dodirne struke. Ovaj tekst će Vam 'prevesti' osnovne pojmove sa kojima ćete se susresti u uputama.

Modul Je termin dosta korišteni termin koji ima višestruko značenje zavisno o kontekstu. Modul je naziv za dio aplikacije i kreće se od jedinice koja obavlja neki posao, (jedan naslov u meniju), pa do dijela koji predstavlja cijelu sekciju u aplikaciji (primjer: modul Plaće).

Forma Je vizualni dio programske cjeline (Objekta) koji  izgleda kao uokvirena "slika" na ekranu, koja, u pravilu, na vrhu ima traku sa naslovom i kockicama [-] [#] [x]. Pojednostavljeno shvatimo je kao ekran ili njegov dio koji služi za unos odnosno prikazivanje podataka.

Polje Je prozor unutar forme, u koji se upisuju (ili prikazuju) podaci. Polja u formi su obično vezana za odgovarajuće polje u bazi podataka, no mogu biti i kao samostalni nosilac podatka. Standardno polje za unos podataka je Tekstualno (TextBox) polje, koji prihvaća bilo koji znak i služi za unos tekstualnog (string) podatka. Polja koja su vezana na podatke imaju ograničen broj znakova ovisno o dužini odgovarajućeg polja u bazi podataka. Za ovaj program su razvijena i složenija, posebna polja za unos podataka kao: Datumsko (tip:date), Numeričko (tip:double), Integer (tip:int32), Redni broj (tip:string/int) ...

ComboBox U tekstu skraćeno nazvan cBox; pozor koji na desnoj strani ima trokutić okrenut prema dolje. To je prozor za izbor između više ponuđenih (ili unesenih) opcija. Za brže pronalaženje tražene opcije, potrebno je postaviti  kursor (mišem) na polje izbora i utipkati početno slovo naziva traženog pojma, i istog pritiskati sve dok se ne pojavi pojam kojeg tražite. Kad pronađete traženu stavku, potvrdite tipkom Enter i cBox se zatvara, a u njemu ostaje odabrana stavka. Iz cBox-a se izlazi tipkom TAB.

Petlja Taj termin koristimo kao naziv za postupak koji se ponavlja (zapetljan je) uvijek se vraća na početak dok god ga namjerno ne prekinemo. Neki program radi u petlji kada je predviđen za upis više npr. Računa jedan iza drugoga, on se uvijek vraća na početak za upis podataka o npr. novom računu dok ga ne prekinemo sa 'Odustati'. Drugi primjer za petlju je upis podataka kroz tabelu, kad se završi jedan red kreće na drugi i dalje dok ga ne prekinemo sa (u pravilu) Page Down.

Print Preview Ovo je forma za pregled podataka prije štampanja. Koristi se za podešavanje ispisa, a glavni razlog zbog kojeg se koristi je što pruža mogućnost odabira određenih stranica za ispis, što je naročito praktično kod dokumenata koji imaju velik broj stranica a nije nam potreban ispis svih. Forma ima navigacijsku traku za "šetanje" po dokumentu, taster za podešavanje štampanja, i štampanje ili odustati. 

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla