OnLineHelp

Pokretanje programa

Za rad sa programom morate imati ovlaštenje. Ovlaštenje sa početnom lozinkom (šifrom) vam izdaje nadređeni ili je upisujete sami prema uputama proizvođača.

Za pokretanje programa samo trebate upisati vašu lozinku i potvrditi sa tab.

Početnu lozinku ćete izmijeniti, kao i upisati ostale osobne podatke kroz Podaci o operateru.

Napomena: Demo verzija radi bez lozinke, jednostavno izađite (sa tab) iz polja za upis lozinke.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla