Glavna knjiga

Glavna knjiga je jezgra svakog knjigovodstvenog programa, u njoj se spremaju podaci o (gotovo) svim poslovnim promjenama. Glavna knjiga, bilo direktno bilo indirektno, je izvor i informacija o stanju i trendovima kretanja poslovanja pravnog subjekta.

Ovaj odjeljak okuplja module za neposredan upis u glavnu knjigu, kao i izvještaje iz glavne knjige koji se koriste u odjelu knjigovodstva, neposredmo ili za kreiranje izvještaja više razine - prema državi ili upravi.

Knjiženje žiro računa

Kreirano: Ponedjeljak, 01 Studeni 1999 Ažurirano: Srijeda, 17 Lipanj 2020

Žiro-račun je najčešći unos podataka u glavnu knjigu, a temelji se na dokumentu Izvod Banke.
Proces knjiženja je maksimalno pojednostavljen zbog unaprijed definiranih konta kupaca i dobavljača.

Opširnije...

Automatsko knjiženje izvoda banke

Kreirano: Ponedjeljak, 22 Rujan 2008 Ažurirano: Utorak, 16 Veljača 2021

Modul je predviđen za automatsko knjiženje prometa žiro računa na temelju izvoda skinutih sa web stranice banke.

Opširnije...

Temeljnica

Kreirano: Utorak, 11 Srpanj 2000 Ažurirano: Srijeda, 17 Lipanj 2020

Temeljnica je dokument koji se producira unutar službe. Redni brojevi temeljnica se automatski očitava, za odabranu godinu obrade, prilikom otvaranja forme. Postoji mogućnost promjene rednog broja prvenstveno za eventualne potrebe unutar

Opširnije...

Knjiženje prijeboja računa

Kreirano: Subota, 10 Listopad 2009 Ažurirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016

Knjiženje prijeboja (kompenzacije) za Vas kontira, ispisuje temeljnicu i zatvara pripadajuće ulazne i izlazne račune. 
Kad definirate dobavljača i kupca između kojih se vrši kompenzacija, nastavljate sa

Opširnije...

Kartica konta

Kreirano: Četvrtak, 26 Listopad 2000 Ažurirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016

Knjiženje prijeboja (kompenzacije) za Vas kontira, ispisuje temeljnicu i zatvara pripadajuće ulazne i izlazne račune. 
Kad definirate dobavljača i kupca između kojih se vrši kompenzacija, nastavljate sa

Opširnije...

Kartica pod konta

Kreirano: Nedjelja, 19 Studeni 2000 Ažurirano: Četvrtak, 19 Studeni 2020

Ova forma pruža mogućnost analiziranja to jest gledanja (na ekranu) ili štampanja kartice sub konta. Forma se obično koristi za konto 2240 (vrijednost nefakturirane robe)- na koji se roba knjiži prilikom zaprimanja po dostavnici. Koristi se da bi

Opširnije...

Pregled nezaračunate robe

Kreirano: Petak, 25 Listopad 2002 Ažurirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016

Pregled nezaračunate robe je dosta kompleksan modul koji omogućuje knjigovođi lakše usklađivanje zaprimljene robe i naknadno uspostavljene fakture za tu robu.
Modul u jednoj (prvoj) tabeli prikazuje sve dobavljače čija kartica nezaračunate robe

Opširnije...

Popis kompenzacija

Kreirano: Subota, 01 Lipanj 2013 Ažurirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016

Modul ima tri osnovne funkcije: 1. Kreiranje i uređivanje popisa kompenzacija, 2. Selektiranje kompenzacija za prikaz na ekranu i štampanje,  i 3. Knjiženje, odnosno upis u glavnu knjigu odabrane kompenzacije.

Opširnije...

Više članaka ...

  1. Bilanca
Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla