Glavna knjiga

Glavna knjiga je jezgra svakog knjigovodstvenog programa, u njoj se spremaju podaci o (gotovo) svim poslovnim promjenama. Glavna knjiga, bilo direktno bilo indirektno, je izvor i informacija o stanju i trendovima kretanja poslovanja pravnog subjekta.

Ovaj odjeljak okuplja module za neposredan upis u glavnu knjigu, kao i izvještaje iz glavne knjige koji se koriste u odjelu knjigovodstva, neposredmo ili za kreiranje izvještaja više razine - prema državi ili upravi.

Knjiženje žiro računa

Žiro-račun je najčešći unos podataka u glavnu knjigu, a temelji se na dokumentu Izvod Banke.
Proces knjiženja je maksimalno pojednostavljen zbog unaprijed definiranih konta kupaca i dobavljača.

Više...

Automatsko knjiženje izvoda banke

Modul je predviđen za automatsko knjiženje prometa žiro računa na temelju izvoda skinutih sa web stranice banke.

Više...

Temeljnica

Temeljnica je dokument koji se producira unutar službe. Redni brojevi temeljnica se automatski očitava, za odabranu godinu obrade, prilikom otvaranja forme. Postoji mogućnost promjene rednog broja prvenstveno za eventualne potrebe unutar

Više...

Knjiženje prijeboja računa

Knjiženje prijeboja (kompenzacije) za Vas kontira, ispisuje temeljnicu i zatvara pripadajuće ulazne i izlazne račune. 
Kad definirate dobavljača i kupca između kojih se vrši kompenzacija, nastavljate sa

Više...

Kartica konta

Knjiženje prijeboja (kompenzacije) za Vas kontira, ispisuje temeljnicu i zatvara pripadajuće ulazne i izlazne račune. 
Kad definirate dobavljača i kupca između kojih se vrši kompenzacija, nastavljate sa

Više...

Kartica pod konta

Ova forma pruža mogućnost analiziranja to jest gledanja (na ekranu) ili štampanja kartice sub konta. Forma se obično koristi za konto 2240 (vrijednost nefakturirane robe)- na koji se roba knjiži prilikom zaprimanja po dostavnici. Koristi se da bi

Više...

Pregled nezaračunate robe

Pregled nezaračunate robe je dosta kompleksan modul koji omogućuje knjigovođi lakše usklađivanje zaprimljene robe i naknadno uspostavljene fakture za tu robu.
Modul u jednoj (prvoj) tabeli prikazuje sve dobavljače čija kartica nezaračunate robe

Više...

Popis kompenzacija

Modul ima tri osnovne funkcije: 1. Kreiranje i uređivanje popisa kompenzacija, 2. Selektiranje kompenzacija za prikaz na ekranu i štampanje,  i 3. Knjiženje, odnosno upis u glavnu knjigu odabrane kompenzacije.

Više...

Još članaka...

  1. Bilanca
Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla