Godišnji poslovi

Štampanje dnevnika knjiženje

Štampa dnevnik knjiženja (za arhivu). Štampanje ide preko preview-a radi odabira opsega štampanja (od strane do strane).

Više...

Štampanje kartica konta

Je modul koji se korist na kraju poslovne godine za štampanje kartica konta (za arhivu). Obzirom da to može biti masa od par hiljada stranica, omogućeno je parcijalno štampanja tako da počnete od nekog konta pa do drugog (po redoslijedu iz bilance),

Više...

Prijenos salda na kontima per 31.12. u novu poslovnu godinu

Prijenos je de facto otvaranje glavne knjige za novu poslovnu godinu. No u praksi stvari izgledaju sasvim drugačije, ako čekate zatvaranje stare poslovne godina da bi počeli knjižit novu bit ćete bez poslovnih informacija najmanje 1-3 mjeseca.

Više...

Zatvaranje godine - zatvaranje klasa

Program se koristi za zatvaranje poslovne godine, točnije za zatvaranje klasa prometa.
Program crpi podatke o saldima iz bilance per 31.12. zato prije zatvaranja ona mora biti napravljena i konačna.

Više...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla