Izlazne fakture

Izlazne fakture (izdani računi) je odjeljak koji obrađuje i prati transakcije (poslovne promjene) na relaciji poslovni subjekt - kupac. Kako je program integriran u pozadini obrade tih promjena, podaci se u realnom vremenu bilježe i u glavnu knjigu.

Grupa izlazne fakture je identična za proizvode Poduzeće, Obrt, Nep, dok je kod JLS potpuno zamjenjena sa grupom prilagođenom za komunalnu djelatnost.

Knjiženje izlaznih faktura

Kreirano: Srijeda, 16 Lipanj 1999 Ažurirano: Srijeda, 17 Lipanj 2020

Koristi se za knjiženje izlazne fakture kada je ona već napisana na neki drugi način. Obrtnik obično na terenu ispostavi fakturu, koje se kasnije procesuira kroz ovaj modul.

Opširnije...

Automatsko fakturiranje

Kreirano: Ponedjeljak, 21 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 17 Lipanj 2020

Modul se koristi za mjesečno fakturiranje (uglavnom) usluga, koje se definiraju u posebnom popisu 'Popis faktura.xml' priloženom uz izvršni program (.exe).

Opširnije...

Fakturiranje robe / usluge

Kreirano: Utorak, 15 Ožujak 2016 Ažurirano: Četvrtak, 04 Svibanj 2017

Fakturiranje robe usluge je nastavak (proširenje) modula Knjiženje izlaznih faktura. Razlika se odnosi na štampanje i izradu .xml datoteke kao eRačun.

Opširnije...

E-Faktura

Kreirano: Utorak, 15 Ožujak 2016 Ažurirano: Utorak, 07 Siječanj 2020

E-faktura je mehanizam za generiranje .xml datoteke koja predstavlja izlazni račun. E-faktura je nastavak standardne fakture ovisno o postavkama kupca.

Opširnije...

Opća faktura

Kreirano: Utorak, 15 Ožujak 2016 Ažurirano: Ponedjeljak, 09 Ožujak 2020

Koristi se za fakturiranje robe - usluge kao univerzalna faktura bez posebne namjene. Opća je za razliku od faktura za posebne namjene kao što je trgovačka faktura, ili račun za komunalnu naknadu.

Opširnije...

Otvorene stavke kupaca

Kreirano: Utorak, 15 Ožujak 2016 Ažurirano: Ponedjeljak, 23 Listopad 2017

Modul se koristi za pregled i ispis otvorenih faktura kupaca. Modul nudi pregled svih otvorenih stavki, ali i pregled otvorenih stavki za svakog kupca pojedinačno.

Opširnije...

Popis faktura ispostavljeni kupcu

Kreirano: Utorak, 15 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016

Ova se forma koristi kao pomoćni pregled izdanih faktura. Odabirom kupca kojeg želimo i godine u kojoj su fakture ispostavljene dobijemo pregled svih faktura za zadanog kupca

Opširnije...

Izvod otvorenih stavki

Kreirano: Petak, 09 Listopad 2020 Ažurirano: Četvrtak, 15 Listopad 2020

Potkategorije

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla