Izlazne fakture

Izlazne fakture (izdani računi) je odjeljak koji obrađuje i prati transakcije (poslovne promjene) na relaciji poslovni subjekt - kupac. Kako je program integriran u pozadini obrade tih promjena, podaci se u realnom vremenu bilježe i u glavnu knjigu.

Grupa izlazne fakture je identična za proizvode Poduzeće, Obrt, Nep, dok je kod JLS potpuno zamjenjena sa grupom prilagođenom za komunalnu djelatnost.

Knjiženje izlaznih faktura

Koristi se za knjiženje izlazne fakture kada je ona već napisana na neki drugi način. Obrtnik obično na terenu ispostavi fakturu, koje se kasnije procesuira kroz ovaj modul.

Više...

Automatsko fakturiranje

Modul se koristi za mjesečno fakturiranje (uglavnom) usluga, koje se definiraju u posebnom popisu 'Popis faktura.xml' priloženom uz izvršni program (.exe).

Više...

Fakturiranje robe / usluge

Fakturiranje robe usluge je nastavak (proširenje) modula Knjiženje izlaznih faktura. Razlika se odnosi na štampanje i izradu .xml datoteke kao eRačun.

Više...

E-Faktura

E-faktura je mehanizam za generiranje .xml datoteke koja predstavlja izlazni račun. E-faktura je nastavak standardne fakture ovisno o postavkama kupca.

Više...

Opća faktura

Koristi se za fakturiranje robe - usluge kao univerzalna faktura bez posebne namjene. Opća je za razliku od faktura za posebne namjene kao što je trgovačka faktura, ili račun za komunalnu naknadu.

Više...

Otvorene stavke kupaca

Modul se koristi za pregled i ispis otvorenih faktura kupaca. Modul nudi pregled svih otvorenih stavki, ali i pregled otvorenih stavki za svakog kupca pojedinačno.

Više...

Popis faktura ispostavljeni kupcu

Ova se forma koristi kao pomoćni pregled izdanih faktura. Odabirom kupca kojeg želimo i godine u kojoj su fakture ispostavljene dobijemo pregled svih faktura za zadanog kupca

Više...

Izvješće o dospjelim a nenaplaćenim računima

Izvješće o dospjelim a nenaplaćenim računima poznato kao obrazac 'OPZ-STAT-1', je izvještavanja porezne uprave, kao što mu ime govori,  o vlastitim potraživanjima.

Izvještaj se zadaje, kada mu odredite period na koji se odnosi, a samo kreiranje izvještaja je potpuno automatski.

Više...

Podkategorije

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla