Komunalna djelatnost

Ova grupa je specifična samo za Jedinice lokalne samouprave, i pandam je Izlaznim fakturama kod standardnog programa. Posebni modul Komunalne falture je napravljen radi čim efikasnije obrade tog područja, jer su razlike u odnosu na standardni modul dosta velike.

Fakturiranje naknada serijski

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Utorak, 12 Prosinac 2017

Automatsko fakturiranje određenih naknada u mjesecu (ili drugom periodu), u potpunosti slijedi logiku pojedinačne fakture, točnije to je skup svih pojedinačnih faktura za taj mjesec (period).

Opširnije...

Fakturiranje naknada pojedinačno

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Utorak, 05 Prosinac 2017

Obračun zadane naknade (namjenska faktura) za obveznika, je kreiran kao jedinstven za sve prostore koji podliježu zadanoj vrsti naknade, za nekog obveznika, naravno ako ih obveznik ima više.

Opširnije...

Namjenska uplatnica

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Utorak, 12 Prosinac 2017

Namjenska uplatnica se koristi za fakturiranje 'usluga' koje pruža Jedinica Lokalne Samouprave. Za razliku od faktura za naknade, uplatnica nije orijentirana na prostor

Opširnije...

Storniranje komunalne fakture

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016

Aplikacija služi za storniranje izlazne fakture.
Prvo treba naći fakturu i prikazat je na ekranu. Program pored toga potraži fakturu u glavnoj knjizi radi definiranja konta na koji će knjižit storno. Ukoliko je ne pronađe u glavnoj knjizi,

Opširnije...

Komunalna faktura ekran

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Utorak, 19 Prosinac 2017

Modul služi za gledanje podataka o izdanoj fakturi na ekranu. Podaci koji se pojavljuju na ekranu su iz datoteke komunalna faktura. Dio podataka (tijelo fakture) se generira za potrebe prikazivanja.

Opširnije...

Otvorene stavke obveznika

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Nedjelja, 19 Studeni 2017

Modul se koristi za pregled i ispis otvorenih faktura obveznika. Modul nudi pregled stavki za sve vrste naknade i sve kupce, ali i pregled otvorenih stavki za pojedinu vrstu za svakog kupca pojedinačno.

Opširnije...

Opomene za neplaćanje

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Četvrtak, 03 Prosinac 2020

Naslov ispisuje opomene za neplaćene račune i naknade koje ubire Općina. Opomene se pišu za svaku vrstu naknade zasebno, selektivno prema zadanim kriterijima koji sami zadate (ponuđeno za dug više od tri računa i ukupni iznos veći od 100 kuna).

Opširnije...

Popis obračunatih naknada za mjesec

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Četvrtak, 11 Siječanj 2018

Modul se korist za pregled obračunate naknade po vrsti za pojedini mjesec. Izvještaj se može prikazat kao popis faktura ili kao  popis poštanskih pošiljki.

Opširnije...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla