Knjiga primitaka i izdataka

Knjiga primitaka i izdataka je glavna knjiga blagajničkog (kamarilnog) knjigovodstva. Grupa obuhvaća slijedeće naslove:

Knjiženje izvoda žiro računa

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016

Forma se koristi za knjiženje promjena po žiro računu u Knjigu primitaka i izdataka. Iako, se ove promjene mogu knjižiti i pomoću forme Knjiženje primitaka/izdataka općenito . Međutim, ova je forma prilagođena isključivo knjiženju promjena po žiro računu, te je stoga i puno funkcionalnija.

Opširnije...

Knjiženje primitaka/izdataka općenito

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016

Forma služi za knjiženje primitaka/izdataka općenito. Dakle, ovom se formom mogu provesti sva knjiženja u Knjizi primitaka i izdataka.

Ovo je jedinstvena forma za knjiženje

Opširnije...

Plaćanja računa R1 u gotovini

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016

Ova se forma koristi za knjiženje plaćanja ulaznih računa koji su plaćeni gotovinom. 
Postoji opcija ispisa temeljnice, koja se uključuje klikom miša na check box 'sa ispisom temeljnice'.

Opširnije...

Knjiženje kompenzacije

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016

Modul se koristi za knjiženje kompenzacije (prijeboja) potraživanja i dugovanja. Knjiženje kompenzacije 'spaja' jedan ili više računa vašeg kupca sa jedan ili više vaših faktura, vrši knjiženje u glavnu knjigu i zatvara račune / fakture koji su kompenzirani.

Opširnije...

Obračun poreza

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016

Forma obračuna poreza je izvod iz Knjige primitaka i izdataka koji prikazuje vrijednosti poreza i pretporeza na dodanu vrijednost knjižene u određenom razdoblju.

Koristi se kao dodatna kontrola prilikom obračuna poreza i pretporeza na dodanu vrijednost, jer se usporedbom dobivenih rezultata kontroliraju obračunati iznosi.

Opširnije...

Knjiga primitaka izdataka po kontu

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016

Forma služi za pregled prethodno knjiženih troškova po vrsti troška.

U popisu vrsti troškova odaberete vrstu troška koju želite pregledati, a istu imate mogućnost pregledati na ekranu ili ispisati pritiskom na tipku Štampati.

Listanje žiro računa obrtnika

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016

Naslov je jedan od kontrolnih modula aplikacije, a koristi se za provjeru knjiženja prometa na računu. Listanje prikazuje knjiženi promet žiro računa u obliku kojeg izdaje banka, pa su lako usporedivi.

Opširnije...

Listanje glavne knjige

Kreirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016 Ažurirano: Nedjelja, 20 Ožujak 2016

Forma se koristi za ispisivanje knjige primitaka i izdataka što se obično koristi na kraju poslovne godine za ispis knjige za arhivu, ali se može koristiti i za razdoblje kraće od poslovne godine jednostavnim upisom početnog i završnog datuma za koji želite ispis.

Opširnije...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla