Ostalo

U kategoriju ''Ostalo'' su svrstani svi oni naslovi ili grupe koje nisu od presudne važnosti za program kao cijelinu, a logički se ne mogu svrstat u neki od postojećih grupa glavnog izvornika.

Obrada naloga za plaćanje

Ovaj modul poprilično kompleksan, jer je u njega utrpano sve potrebno za baratanje sa nalozima za plaćanje. Nalozi su svrstani u 5 statusnih kategorija ovisno o funkciji koji imaju u sistemu.

Više...

Izrada naloga za periodičnu obvezu pravne osobe

Modul je namijenjen izradi platnih naloga za cijelu godinu a za obvezu pravne osobe koja se izvršava mjesečno ili tromjesečno. Izrađeni platni nalog je svojevrsno evidentiranje te obveze kako se ne bi zaboravilo na njezino izvršavanje.

Više...

Obračun (zatezne) kamate

Obračun kamate, najčešće zatezne, računa iznos kamate odnosno novonastale glavnice, koji možete koristit za izračun potraživanja, ali isto tako za izračun obveze

Više...

Table sa vanjskim podacima

Modul se koristi za ispravak dopunu tabli sa vanjskim podacima. Vanjski podaci je kolokvijalni naziv za tablu baze podataka koja je definirana u vanjskom (društveno poslovnom) okruženju. U osnovi ta tabla se po ničemu ne razlikuje od ostalih tabli u bazi, osim po tome što podatke definira 'vanjski svijet'.

Više...

Kreiranje podsjetnika na (periodične) obveze

Kreiranje podsjetnika za periodične poslove, je mjesto gdje upisujete zadatke na koje će vas program pravodobno upozorit. Zadatak se u pravilu periodično ponavlja, no može biti i jednokratan.

Više...

Naslovna stranica knjiga

Forma služi za ispis naslovnih stranica knjiga koje se ispisuju po završetku poslovne godine.
Postoje ponuđene naslovnice, no ukoliko Vam je potrebna stranica koja nije ponuđena,

Više...

Hrvatski kalendar

CroKalendar je julijanski kalendar koji ima ugrađene hrvatske praznike (zato i nosi prefix Cro). Paralelno sa julijanskim je prikazan i lunarni kalendar, a kao dodatak ima i funkciju za računanje sa datumima.

Više...

Neposredan pristup bazi podataka

Naslov je namijenjen operaterima koji dobro poznaju knjigovodstvo i rad programa, a koristi se za direktno uređivanje podataka, bilo da se radi o novom zapisu, ispravku postojećeg ili jednostavno brisanju.

Više...

Podkategorije

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla