Pdv

Pod kategoriju porez na dodanu vrijednost, su grupirani moduli koji tretiraju porez na dodanu vrijednost, a ako postoji, i porez na potrošnju, to jest za one poreza koji se obračunavaju i uplaćuju u toku godine, mjesečno ili tromjesečno.

Obračun poreza za period

Modul se koristi za pripremu izvještaja o porezu na dodanu vrijednost, i to za onaj dio koji se odnosi na porez. Otvaranjem forme modul Vam nudi datume poreznog perioda za obračun. Porezni period (mjesečni ili tromjesečni) ste definirali u postavkama programa.

Više...

Obračun pretporeza za period

Modul se koristi za pripremu izvještaja o porezu na dodanu vrijednost, i to za dio koji se odnosi na pretporez. Otvaranjem forme modul Vam nudi datume poreznog perioda za obračun. Porezni period (mjesečni ili tromjesečni) ste definirali u postavkama programa.

Više...

Pdv izvještaj za period

PDV izvještaj je izvještaj koji se mjesečno (ili tromjesečno) dostavlja poreznoj upravi radi uvida o poreznoj obvezi poslovnog subjekta. Izvještaj se može koristiti klasično ili kao elektronski, obje opcije rade istovremeno.

Više...

ObrazacURA.xml izvještaj

ObrazacURA.xml je izvještaj koji prati Pdv Izvještaj, a prikazuje ulazne račune na osnovi kojih je obračunat pretporez na Pdv Izvještaju. Uveden je kao kontrola obračuna između poslovnih subjekata.

Više...

Pdv kod stjecanja dobara i usluga

Pdv kod stjecanja dobara i usluga je pandam obračuna pretporeza koji se odnosi na račune iz EU. Otvaranjem forme modul Vam nudi datume poreznog perioda za obračun. Porezni period (mjesečni ili tromjesečni) ste definirali u postavkama programa.

Više...

Prijava za stjecanje dobara i usluga PDV-S

Prijava za stjecanje dobara i usluga PDV-S je izvještaj koji se dostavlja poreznoj upravi radi uvida u promet sa EU poslovnog subjekta. Izvještaj se može koristiti klasično ili kao elektronski, obje opcije rade istovremeno.

Više...

Zbirna prijava za isporuke u članice EU

Zbirna prijava za isporuke u druge države članice EU, je izvještaj koji se dostavlja poreznoj upravi radi uvida u isporuke u EU poslovnog subjekta. Izvještaj se može koristiti klasično ili kao elektronski, obje opcije rade istovremeno.

Više...

Pregled isporuka sa prenosom porezne obveze

Pregled tuzemnih isporuka sa prijenosom porezne obveze ObrazacPPO, je kako mu ime govori, kvartalni izvještaj o korištenju prijenosa PDV na drugu pravnu osobu.

Više...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla