Pdv

Pod kategoriju porez na dodanu vrijednost, su grupirani moduli koji tretiraju porez na dodanu vrijednost, a ako postoji, i porez na potrošnju, to jest za one poreza koji se obračunavaju i uplaćuju u toku godine, mjesečno ili tromjesečno.

Obračun poreza za period

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016

Modul se koristi za pripremu izvještaja o porezu na dodanu vrijednost, i to za onaj dio koji se odnosi na porez. Otvaranjem forme modul Vam nudi datume poreznog perioda za obračun. Porezni period (mjesečni ili tromjesečni) ste definirali u postavkama programa.

Opširnije...

Obračun pretporeza za period

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016

Modul se koristi za pripremu izvještaja o porezu na dodanu vrijednost, i to za dio koji se odnosi na pretporez. Otvaranjem forme modul Vam nudi datume poreznog perioda za obračun. Porezni period (mjesečni ili tromjesečni) ste definirali u postavkama programa.

Opširnije...

Pdv izvještaj za period

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016

PDV izvještaj je izvještaj koji se mjesečno (ili tromjesečno) dostavlja poreznoj upravi radi uvida o poreznoj obvezi poslovnog subjekta. Izvještaj se može koristiti klasično ili kao elektronski, obje opcije rade istovremeno.

Opširnije...

ObrazacURA.xml izvještaj

Kreirano: Srijeda, 13 Veljača 2019 Ažurirano: Srijeda, 13 Veljača 2019

ObrazacURA.xml je izvještaj koji prati Pdv Izvještaj, a prikazuje ulazne račune na osnovi kojih je obračunat pretporez na Pdv Izvještaju. Uveden je kao kontrola obračuna između poslovnih subjekata.

Opširnije...

Pdv kod stjecanja dobara i usluga

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016

Pdv kod stjecanja dobara i usluga je pandam obračuna pretporeza koji se odnosi na račune iz EU. Otvaranjem forme modul Vam nudi datume poreznog perioda za obračun. Porezni period (mjesečni ili tromjesečni) ste definirali u postavkama programa.

Opširnije...

Prijava za stjecanje dobara i usluga PDV-S

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016

Prijava za stjecanje dobara i usluga PDV-S je izvještaj koji se dostavlja poreznoj upravi radi uvida u promet sa EU poslovnog subjekta. Izvještaj se može koristiti klasično ili kao elektronski, obje opcije rade istovremeno.

Opširnije...

Zbirna prijava za isporuke u članice EU

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016

Zbirna prijava za isporuke u druge države članice EU, je izvještaj koji se dostavlja poreznoj upravi radi uvida u isporuke u EU poslovnog subjekta. Izvještaj se može koristiti klasično ili kao elektronski, obje opcije rade istovremeno.

Opširnije...

Pregled isporuka sa prenosom porezne obveze

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016

Pregled tuzemnih isporuka sa prijenosom porezne obveze ObrazacPPO, je kako mu ime govori, kvartalni izvještaj o korištenju prijenosa PDV na drugu pravnu osobu.

Opširnije...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla