Plan i ostvarenje

Izrada plana prihoda i rashoda

Kreirano: Srijeda, 19 Lipanj 2002 Ažurirano: Subota, 27 Lipanj 2020

Modul se koristi za Izradu/Ispravak/Brisanje plana prihoda i rashoda proračuna za zadanu godinu. Plan za zadanu godinu se kreira sa datumom '01.01.', a rebalans se tretira kao novi plan za tu godinu i nosi datum svog nastanka. U izradi, plan i rebalans se razlikuju jedino po datumu kojeg nose.

Opširnije...

Listanje plana - opći dio

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 09 Siječanj 2019

Listanje Plana prihoda i rashoda - opći dio je izvještaj koji prikazuje planirane pozicije plana kroz ekonomsku klasifikaciju. Ovo je isključivo izvještaj , bez dopuštanja intervencije u izvještajne podatke.

Opširnije...

Listanje plana - posebni dio

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 09 Siječanj 2019

Listanje Plana prihoda i rashoda - posebni dio je izvještaj koji prikazuje planirane pozicije kroz organizacijsku i programsku klasifikaciju. Ovo je samo drukčiji prikaz Listanje plana - opći dio (druga klasifikacija).

Opširnije...

Aktiviranje prijedloga plana

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016

Aktiviranje prijedloga plana, je proces kod kojeg se prijedlog plana pretvara u konačni (nepromijenjivi) plan. Aktiviranje prijedloga plana se provodi kada se prijedlog plana prihvati na Vijeću, čime postaje službeni dokument.

Opširnije...

Ostvarenje plana

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Četvrtak, 19 Studeni 2020

Modul Ostvarenje plana ima zadatak objedinit podatke o ostvarenju plana u jedinstvenu tabelu koja je temelj za izvještaje Opći dio, Posebni dio, i Rashodi funkcijski.

Opširnije...

Ostvarenje plana - opći dio

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 09 Siječanj 2019

Ostvarenje plana - opći dio je izvještaj koji prikazuje ostvarenje planskih pozicija kroz ekonomsku klasifikaciju. Ovo je isključivo izvještaj , bez dopuštanja intervencije u izvještajne podatke.

Opširnije...

Ostvarenje plana - posebni dio

Kreirano: Srijeda, 16 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 09 Siječanj 2019

Ostvarenje plana - posebni dio je izvještaj koji prikazuje ostvarenje planskih pozicija kroz organizacijsko programsku klasifikaciju. Ovo je isključivo izvještaj , bez dopuštanja intervencije u izvještajne podatke.

Opširnije...

Ostvarenje plana po programima

Kreirano: Nedjelja, 25 Listopad 2020 Ažurirano: Četvrtak, 19 Studeni 2020

Ostvarenje plana po programima  je dio izvještaja, koji prikazuje ostvarenje planskih pozicija kroz programsku klasifikaciju. Ovo je isključivo izvještaj , bez mogućnosti intervencije u izvještajne podatke.

Opširnije...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla