Postavke

Grupa postavke je zadužena za ''vanjsko'' podešavanje programa. To je u neku ruku personalizacije programa, a pod ''vanjsko'' podrazumijevamo ono sto nije vezano za knjigovodstvo. Postavke mogu utjecat na ponašanje samo nekih ili svih modula programa.

Izbor korisnika programa

Izbor korisnika programa se koristi samo kod višekorisničke verzije programa. 
To je jedan jednostavan modul kroz koji se kod pokretanja programa vrši izbor klijenta kojeg ćete knjižiti, ili za promjenu klijenta ako ste već u programu.

Više...

Promjena fiskalne godine

Fiskalna godina je pojam koji definira period za koji se obavljaju knjiženja ili bolje rečeno godina obrade, ona se kod nas poklapa sa kalendarskom.
Fiskalne godine nisu i fizički odvojene, tako da iz jedne godine imate pristup svim podacima

Više...

Podaci o korisniku

Forma prikazuje podatke o korisniku za kojeg je program produciran. Uočljiv je dio koji je operateru nedostupan, to su tvornički podaci koji su ugrađeni pri produkciji same aplikacije, i služe kao zaštita od nelegalnog korištenja programa. Te podatke može mijenjat samo autor.

Više...

Podaci o operateru

Modul ima dvojaku namjenu:  Za administratora programa - Upravljanje sa popisom operatera i Za samog operatera - Promjena osobnih podataka.

Više...

Verzija programa

Verzija programa je pokazatelj koju kompilaciju Vi posjedujete.
Aplikacija je stalno podložna dogradnji i poboljšanjima, pa se 'nova' kompilacija ne mora nužno slagat sa postojećom verzijom, u tom slučaju treba izvršit nadogradnju.

Više...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla