Skladišno poslovanje

U grupu skladišno poslovanje su smješteni svi poslovi koji su vezani za smeštaj i promet robom, bilo da se radi o trgovačkoj robi, repromaterijalu gotovim proizvodima i slično.

Menu skladište se razlikuje u nekim pozicijama od proizvoda do proizvoda. Uz te, manje razlike, menu skladišta je opći dio (ovo) i pod menu koji odgovara ovim pod kategorijama.

Zaprimanje robe

Naslov se koristi za izradu kalkulacije cijene robe i zaprimanje robe u skladište. Javljaju se dva načina isporuke robe, pa razlikujemo zaprimanje robe po dostavnici i zaprimanje robe po računu ovisno o tome koji dokument prati robu

Više...

Skladišna faktura

Skladišna faktura je modul koji pokriva put robe od skladišta do kupca. Od razduženja skladišta do terećenja konta kupca, sa svim usputnim evidencijama.
Skladišna faktura se razlikuje od opće što se "opis" bazira na skladišnim artiklima

Više...

Skladišna faktura - automatsko fakturiranje

Je modul koji se koristi za automatsko ispisivanje (i knjiženje) skladišnih fakture na osnovu podataka o izdanim otpremnicama u Veleprodaji ili nekom drugom skladištu.
Modul koristi dvije table čije podatke producira skladište koje isporučuje robu.

Više...

Prenos robe iz skladišta u skladište

Modul se koristi za  manipulaciju sa robom unutar pravnog subjekta, odnosno između skladišta tog subjekta. Roba se može prenosit iz bilo kojeg skladišta u bilo koje drugo,

Više...

Međuskladišnica generirana iz otpremnice

Modul za automatski prijenos robe iz skladišta u skladiše, je u osnovi prošireni modul za ručni prijenos robe, i sadrži sve karakteristike kao Prijenos robe iz skladišta u skladište.

Više...

Konfiguracija skladišta

Forma služi za podešavanje postavki o skladištu prema potrebama korisnika. Postavke omogućavaju da se isti moduli za manipulaciju robom ponašaju različito ovisno o skladištu.

Više...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla