Skladišno poslovanje

U grupu skladišno poslovanje su smješteni svi poslovi koji su vezani za smeštaj i promet robom, bilo da se radi o trgovačkoj robi, repromaterijalu gotovim proizvodima i slično.

Menu skladište se razlikuje u nekim pozicijama od proizvoda do proizvoda. Uz te, manje razlike, menu skladišta je opći dio (ovo) i pod menu koji odgovara ovim pod kategorijama.

Zaprimanje robe

Kreirano: Subota, 19 Ožujak 2016 Ažurirano: Subota, 19 Ožujak 2016

Naslov se koristi za izradu kalkulacije cijene robe i zaprimanje robe u skladište. Javljaju se dva načina isporuke robe, pa razlikujemo zaprimanje robe po dostavnici i zaprimanje robe po računu ovisno o tome koji dokument prati robu

Opširnije...

Skladišna faktura

Kreirano: Subota, 19 Ožujak 2016 Ažurirano: Subota, 19 Ožujak 2016

Skladišna faktura je modul koji pokriva put robe od skladišta do kupca. Od razduženja skladišta do terećenja konta kupca, sa svim usputnim evidencijama.
Skladišna faktura se razlikuje od opće što se "opis" bazira na skladišnim artiklima

Opširnije...

Skladišna faktura - automatsko fakturiranje

Kreirano: Subota, 19 Ožujak 2016 Ažurirano: Subota, 19 Ožujak 2016

Je modul koji se koristi za automatsko ispisivanje (i knjiženje) skladišnih fakture na osnovu podataka o izdanim otpremnicama u Veleprodaji ili nekom drugom skladištu.
Modul koristi dvije table čije podatke producira skladište koje isporučuje robu.

Opširnije...

Prenos robe iz skladišta u skladište

Kreirano: Subota, 19 Ožujak 2016 Ažurirano: Subota, 19 Ožujak 2016

Modul se koristi za  manipulaciju sa robom unutar pravnog subjekta, odnosno između skladišta tog subjekta. Roba se može prenosit iz bilo kojeg skladišta u bilo koje drugo,

Opširnije...

Međuskladišnica generirana iz otpremnice

Kreirano: Subota, 19 Ožujak 2016 Ažurirano: Subota, 19 Ožujak 2016

Modul za automatski prijenos robe iz skladišta u skladiše, je u osnovi prošireni modul za ručni prijenos robe, i sadrži sve karakteristike kao Prijenos robe iz skladišta u skladište.

Opširnije...

Konfiguracija skladišta

Kreirano: Subota, 19 Ožujak 2016 Ažurirano: Subota, 19 Ožujak 2016

Forma služi za podešavanje postavki o skladištu prema potrebama korisnika. Postavke omogućavaju da se isti moduli za manipulaciju robom ponašaju različito ovisno o skladištu.

Opširnije...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla