Trgovina (namještajem)

Trgovina namještajem je namjenski pisana aplikacija za definiranog klijenta, koja prati njegovu organizaciju poslovanja. Aplikacija može biti primijenjena kod drugog korisnika ako ima sličnu organizaciju naravno uz manju doradu.

Predmetna organizacija se sastoji od jedne veleprodaje, i više maloprodaja izmiještenih u drugim gradovima regije. Sve jedinice su međusobno umrežene i koriste se istom bazom podataka koja se nalazi na serveru. Upravljanje je iz centrale, komercijalni dio - uprava, a knjigovodstveni dio - knjigovodstvo.

Podaci knjigovodstva su u centralnoj bazi, smješteni na serveru, kojima pristupa i Veleprodaja, i sve Maloprodaje. Računala su povezana LAN mrežom, a dislocirana sa VPN mrežom.

Komunikacija je tako postavljena da se za svaku promjenu koju maloprodaja producira u centralnoj bazi, automatski knjigovodstvu e-mailom dostavlja .pdf kopija dokumenta. Neki dokumenti (prijenos u maloprodaju) se produciraju u Veleprodaji, dorađuju u Maloprodaji, a obrađuju u Knjigovodstvu - podaci za dokument su u svim fazama na serveru, a e-mail obavijesti prate svaku promjenu statusa.

Program je integriran sa knjigovodstvenim programom IRIS, pa i puni učinak će polučiti samo zajedno sa njime. Ako se instalira samostalno, učinak će biti reduciran.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla