Ulazni računi

Ulazni računi je odjeljak koji obrađuje i prati transakcije (poslovne promjene) na relaciji dobavljač - poslovni subjekt. Kako je program integriran u pozadini obrade tih promjena, podaci se u realnom vremenu bilježe i u glavnu knjigu.

Grupa ulaznih računa je gotovo identična za sve proizvode, sa malom razlikom kod Jedinica lokalne samouprave, te razlike su navedene u posebnoj podgrupi.

Knjiženje ulaznih računa

Koristi se za knjiženje ulaznog računa u glavnu knjigu i knjigu ulaznih računa, a usput se ispisuje i virman za plaćanje.

U polje dobavljač upišite šifru dobavljača ili je (ukoliko vam šifra nije poznata) potražite sa F2.

Više...

Knjiženje ulaznog računa u (.xml) e-obliku

Koristi se za knjiženje ulaznog računa u elekrtonskom (.xml) obliku. Knjiži se uglavnu knjigu i knjigu ulaznih računa, a usput se ispisuje i virman za plaćanje.

Proces knjižeja počinje definiranjem ili izborom (.xml) file-a koji predstavlja račun.

Više...

Storniranje ulaznog računa

Ova forma služi za storniranje ulaznih računa, koje bi inače trebao dostavit dobavljač mada u praksi to ne funkcionira.

Postoji mogućnost storniranja svih vrsta računa Ponuđen je redovan račun, kao opcija koja se najviše koristi,

Više...

Ulazni račun - ekran

Forma služi za gledanje podataka o ulaznom računu na ekranu. Ne postoji nikakva mogućnost mijenjanja podataka. Potrebno je samo upisati podatke (broj ura i godinu na koji se odnosi), za račun koji tražimo

Više...

Otvorene stavke dobavljača

Modul se koristi za pregled i ispis otvorenih računa dobavljača. Modul nudi pregleda svih otvorenih stavki, ali i pregled otvorenih stavki za svakog dobavljača pojedinačno.

Više...

Specifikacija kašnjenja nepodmirenih obveza

Specifikacija kašnjenja nepodmirenih obveza ili u žargonu tablica dobavljača, je podloga za traženje / dobivanje kredita od banke, pri dodijeli kredita pravnoj osobi. Izvještaj se radi za zadani dan poslovne godine.

Više...

Popis računa primljenih od dobavljača

Ova se forma koristi kao pomoćni pregled proknjiženih ulaznih računa. Jednostavnim odabirom dobavljača kojeg želimo i godine u kojem su računi proknjiženi dobijemo pregled svih računa za zadanog dobavljača

Više...

Kontrola suglasnosti otvorenih računa

Program služi za povremeno kontrolu (usklađivanje) stanja na kontima dobavljača (kartica konta) i evidencije otvorenih stavaka prema u knjizi ulaznih  računa. Modul analizira sve kartice koje se razlikuju od evidencije otvorenih stavki.

Više...

Još članaka...

  1. Knjiga ulaznih računa
Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla