Ulazni računi

Knjiženje ulaznog računa u (.xml) e-obliku

Kreirano: Nedjelja, 05 Lipanj 2016 Ažurirano: Srijeda, 17 Lipanj 2020

Koristi se za knjiženje ulaznog računa u elekrtonskom (.xml) obliku. Knjiži se uglavnu knjigu i knjigu ulaznih računa, a usput se ispisuje i virman za plaćanje.

Proces knjižeja počinje definiranjem ili izborom (.xml) file-a koji predstavlja račun.

.xml file se dobije skidanjem sa web stranice posrednika (Fina ili mojEračun), ili direktno na e-mail (bez po meni nepotrebnog posrednika), i smješta se u 'Arhiva direktorij za godinu/Xml/Ura'. Preporučeni direktorij nije obvezan, ali je najpraktičniji za arhiviranje i istovremenu upotrebu filea jer je program podešen na taj direktorij.

Modul učitava prethodno spremljeni 'Ulazni račun.xml' i prerađuje ga u podatke koje ispisuje na ekranu u istom obliku kao kod uobičajenog Knjiženja ulaznih računa. Operateru ostaje da definira konta knjiženja i knjiži, time se proces vraća na početak; Na slijedeći račun.

Proces obrade računa obuhvaća i provjeru odnosno ispravak nekih podataka o dobavljaču. Ako se radi o novom dobavljaču modul ga automatski upisuje , naravno sa poljima koja su dostupna u .xml računu. Ostala polja morate naknadno ručno dopisati.

U pozadini tog procesa, modul iz 'Ulazni račun.xml' izlučuje .pdf oblik računa i sprema ga u Vašu arhivu kao 'Arhivski direktorij/Ulazni računi/Ulazni račun.pdf'. Modul je opremljen i tipkom 'Vidi .pdf' za uvid u .pdf oblik računa. Pdf račun se otvara kao stranica u web pregledniku, nakon upotrebe stranicu je poželjno zatvoriti da se ne gomila smeće na ekranu.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla