Ulazni računi

Knjiženje ulaznih računa

Kreirano: Ponedjeljak, 05 Lipanj 2006 Ažurirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016

Koristi se za knjiženje ulaznog računa u glavnu knjigu i knjigu ulaznih računa, a usput se ispisuje i virman za plaćanje.

U polje dobavljač upišite šifru dobavljača ili je (ukoliko vam šifra nije poznata) potražite sa F2.

Potvrdom izbora dobavljača sa Enter popunjava se polje dobavljač i podaci koji se na njega odnose, pa nastavite sa unosom podataka o računu.

Upišite osnovicu za obračun poreza u odgovarajuće polje, i kontrolirajte dali je obračun iznosa računa napravljen ispravno, te ga po potrebi doradite.

Kod 'Uvoza dobara i usluga' knjiženje računa za porez, upišite u odgovarajuće polje (bilo koju - na računu je nema) osnovicu, a zatim ispravite iznos poreza i iznos računa. Osnovica ovdje služi samo za definiranje (25, 13, 5%) stope poreza.

Ako je na računu naznačeno da se porezna obveza prenosi na kupca: Postupak unosa je standardan, ali u tom slučaju terba čekirat (poluskriveni) CheckBox neposredno pored polja 'Porez koji se odbija'. Ova oznaka govori programu na koji način će tretirati (knjižiti) poreznu obvezu.

Polje knjiženje na teret konta ima traženje konta sa F2, a kad potvrdite unos uz njega se pojavljuje naziv konta tako da možete kontrolirat ispravnost unosa. Ukoliko knjižite račun koji je plaćen avansno, onda čekirajte avansno plaćanje, kako bi se prilikom knjiženja odmah zatvorio račun.

Knjiženjem račun se upisuje u glavnu knjigu, knjigu ulaznih računa i nudi se ispis virmana za plaćanje. Ako je račun avansiran - istovremeno se zatvara i ne nudi se ispis virmana. Kad je račun upisan program Vas upozorava da na ulaznom računu upišete interni broj pod kojim je evidentiran - broj Ufa.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla