Ulazni računi

Otvorene stavke dobavljača

Kreirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016 Ažurirano: Srijeda, 17 Lipanj 2020

Modul se koristi za pregled i ispis otvorenih računa dobavljača. Modul nudi pregleda svih otvorenih stavki, ali i pregled otvorenih stavki za svakog dobavljača pojedinačno.

Pored standardnog pregleda, dodana je i mogućnost da se vidi koje stavke su bile otvorene na zadani datum. Ta potreba se javlja kod nekih izvještaja krajem godine. Ako se gleda otvorene stavke na raniji datum onda nije moguće koristiti dodatak za zatvaranje otvorenog računa.

Izvještaj na raniji datum neće biti ispravan ako imate djelomično plaćanje računa u više navrata. Ako je prvi dio plaćen prije datuma, a slijedeći nakon datuma, plaćanje (oba dijela) se neće uzet u obračun. Ispravak možete izvršiti na ekranu i sa tipkom 'PgDn' resetirat sume.

Sume koje se pojave na dnu forme, prikazuju zbroj svih otvorenih stavki za odabranog (ili za sve) dobavljača, umanjene za plaćeni iznos, te razliku istih.

Posebni dodatak modula je zatvaranje otvorenog računa. Duplim klikom na red grida otvara se prozor sa poljima za zatvaranje računa na koji ste kliknuli. Ako je iznos koji je plaćen manji od dugovanja po računi račun se neće zatvoriti, samo će se povećati iznos u koloni plaćeno. Zatvaranje radi samo kod prikaza aktualnih podataka (na današnji dan).

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla