Dobavljači

Grupa se odnosi na matičnu datoteku dobavljača - isporučioca dobara i usluga, a kod JLS fingira i kao korisnik proračunskih sredsatva.

Popis dobavljača

Kreirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016 Ažurirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016

Prikaz popisa dobavljača na ekranu. Prikazuje šifru dobavljača, naziv, podatak o osobi za kontakt te telefonskim brojevima.

Opširnije...

Upis/Ispravak/Ekran podataka za dobavljača

Kreirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016 Ažurirano: Ponedjeljak, 15 Siječanj 2018

Modul se koristi za upravljanje matičnom datotekom dobavljača. Upravljanje podrazumjeva sve operacije, upis novog, ispravak postojećeg ili samo samo prikazivanje podataka na ekranu.

Opširnije...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla