Web servisi

Za komunikaciju sa "Porezna JPPU G2B servisom" i/ili "Fina e-račun B2G servisom" morate imati odgovarajući certifikat. Certifikat služi za provjeru korisnika koji pristupa servisu i potpisivanje poruke (zahtjeva) koji se šalje servisu.

Dostava računa putem b2g servisa

Kreirano: Nedjelja, 29 Rujan 2019 Ažurirano: Srijeda, 17 Lipanj 2020

Dostava računa putem G2B servisa Fina, se koristi za dostavu računa obveznicima javne nabave, kolokvijalno nazvanog Račun za državu. Modul se samo iznimno koristi neposredno iz menua, jer se račun u pravilu dostavlja kao pozadinski proces u samom činu fakturiranja.

Opširnije...

Popis izdanih faktura putem Fina-e

Kreirano: Utorak, 02 Lipanj 2020 Ažurirano: Utorak, 02 Lipanj 2020

'Popis dostavljenih fakture putem web servis Fina' je kontrolno operativni modul, za pregled stanja dostavljenih faktura.

Opširnije...

Status izlaznog računa

Kreirano: Ponedjeljak, 23 Rujan 2019 Ažurirano: Srijeda, 17 Lipanj 2020

Provjera statusa dostave računa putem Fina g2b servisa je modul za kontrolu prijenosa vašeg računa od Vas pa do vašeg vjerovnika. Osnovni parametar je broj računa. Broj se upisuje bez prefiksa 'Račun-' po kojim je obično spremljen u xml datoteku

Opširnije...

Provjera servisa

Kreirano: Srijeda, 30 Listopad 2019 Ažurirano: Četvrtak, 21 Studeni 2019

Provjera servisa je pomoćni modul koji se koristi za provjeru funkcionalnosti veze sa Fina B2G servisom. Modulom provjeravate sve elemente veze, kao što je dostupnost interneta, servisa, certifikata i potpisa.

Opširnije...

Popis dospjelih računa putem web servis Fina

Kreirano: Srijeda, 18 Prosinac 2019 Ažurirano: Srijeda, 12 Veljača 2020

Modul 'Popis dospjelih računa putem web servis Fina' je polazna točka za upravljanje ulaznim računima za obveznike javne nabave. Modul prikazuje sve račune za zadani period. Od (Fina broj) iz ovog pregleda kreće preuzimanje i promjena statusa ulaznog računa.

Opširnije...

Preuzimanje dolaznog računa sa web servisa Fina

Kreirano: Srijeda, 18 Prosinac 2019 Ažurirano: Četvrtak, 11 Lipanj 2020

Dohvat ulaznog računa dostavljenog putem servisa Fine, je u osnovi download računa sa tog servisa. Osnovni parametar za tu akciju je broj računa koji dodjeljuje Fina 'Fina broj'.

Opširnije...

Promjena statusa ulaznog računa

Kreirano: Nedjelja, 15 Prosinac 2019 Ažurirano: Srijeda, 17 Lipanj 2020

Promjena statusa ulaznog računa dostavljenog putem Fina servisa se korist za ažuriranje statusa samog računa na tom servisu. Osnovni parametar za tu akciju je broj računa koji dodjeljuje Fina 'Fina broj' u naravno novi status.

Opširnije...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla