OnLineHelp

Svaki modul, svakog proizvoda iz ove palete, posjeduje Kontekst senzitivni help. To su upute koje se pojavljuju pritiskom na F1, tijekom izvršavanja bilo koje od knjigovodstvenih aplikacija, a odnose sa baš na onaj dio posla koji trenutno radite.

Pod ovim naslovom su upute za cijelu gamu proizvoda, grupiranje članaka je napravljeno prema funkciji a ne prema pojedinom proizvodu. Grupe članaka gotovo u potpunosti odgovaraju menu strukturi, s time da neki proizvodi sadrže pojedini član ili grupu, a drugi ne.

Ovakvo grupiranje omogućava i čitanje uputa za odabranu temu. Kada se uputama pristupa iz aplikacije, onda grupiranje više nije ni bitno, jer je svaki modul vezan za točno određenu uputu.

Stručna terminologija

Kreirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016 Ažurirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016

Svaka aplikacija je dodir između dvije struke (operatera i informatičara), pa je za komunikaciju potrebno poznavanje osnovnih pojmova dodirne struke. Ovaj tekst će Vam 'prevesti' osnovne pojmove sa kojima ćete se susresti u uputama.

Opširnije...

Logika programa

Kreirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016 Ažurirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016

Programska logika je način na koji program 'razmišlja', odnosn kako će u pojedinim situacijama reagirat. Opisat ćemo samo one situacije koje za operatera nisu dovoljno intuitivne.

Opširnije...

Pokretanje programa

Kreirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016 Ažurirano: Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016

Za rad sa programom morate imati ovlaštenje. Ovlaštenje sa početnom lozinkom (šifrom) vam izdaje nadređeni ili je upisujete sami prema uputama proizvođača.

Za pokretanje programa samo trebate upisati vašu lozinku i potvrditi sa tab.

Opširnije...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla