Kontni plan

Prekontiranje glavne knjige

Prekontiranje podrazumijeva promjenu broja konta/protukonta u glavnoj knjizi. Modul je razvijen za potrebe uvođenje propisanog kontnog plana za Poduzeća (01.01.2017).

Više...

Izlist kontnog plana

Prikazuje popis konta na ekranu, uz opciju za štampanje. Uz kontni plan dodana je i godina na koju se odnosi, tako da se može i razlikovat kroz godine. Štampani izlist obvezno priložit karticama i dnevniku na kraju godine,

Više...

Upis novog konta

Modul se koristi za Upis/Ispravak/Pregled analitičkog konta. Pred definirana konta, koja se koriste kod automatskog knjiženja su tvornički upisana u kontni plan. Sintetička konta se u uvom programu zovu Ekonomska klasifikacija.

Više...

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla