Glavna knjiga

Kartica pod konta

Ova forma pruža mogućnost analiziranja to jest gledanja (na ekranu) ili štampanja kartice sub konta. Forma se obično koristi za konto 2240 (vrijednost nefakturirane robe)- na koji se roba knjiži prilikom zaprimanja po dostavnici. Koristi se da bi

pojednostavila kontroliranje i uspoređivanje vrijednosti zaprimljene robe s fakturiranim iznosom, te za otkrivanje nefakturiranih primki.
Analiza se pomoću ove forme vrši pojedinačno po dobavljačima. U polju konto već je ponuđen konto 2240, pošti je za njega forma i predviđena. Sa Tab-om preskačemo to polje i dolazimo na polje dobavljač, to jest sub-kto u koji upisujemo šifru dobavljača. Ukoliko ne znate šifru dobavljača kojeg želite tipkom F3 pozovite formu za odabir dobavljača kojeg želite. Ponovnim pritiskom na Tab prikazuju se podaci u tabeli.
Za pregled kartice sub kanta drugog dobavljača ponovno uđite u polje za upis dobavljača i upišite (ili odaberite) novu šifru.
Iako je opisana specifična namjena naslova, to ne znači da nema opću namjenu gledanja konta po mjestu troška ili nekom drugom elementu (plaće po radniku).

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla