Glavna knjiga

Pregled nezaračunate robe

Pregled nezaračunate robe je dosta kompleksan modul koji omogućuje knjigovođi lakše usklađivanje zaprimljene robe i naknadno uspostavljene fakture za tu robu.
Modul u jednoj (prvoj) tabeli prikazuje sve dobavljače čija kartica nezaračunate robe

nije na nuli, a u drugoj prikazuje karticu svakog pojedinog dobavljača analitički. Mijenjanjem dobavljača u prvoj tabeli, sinhrono se mijenja prikazivanje analitičke kartice u drugoj tabeli. Radi lakšeg usklađivanja kartica u drugoj tabeli se može reducirat.
Reduciranje je svođenje kartice samo na neusklađene relacije primka - faktura. Reduciranje radi tako da se kartica pretražuje po svim fakturama. Kada se odabere faktura, u slijedećem slogu se potraži njen pretporez, i odbije od njenog iznosa. Broj primke sa čita iz zadnjeg segmenta opisa fakture, koji je oblika '.../brojPrimke'. Ako se pronađe tražena primka iznos se odbije od neto iznosa fakture, i ako je ostatak manji od dopuštene razlike zadane na ekranu, sva tri sloga se brišu sa kartice.
Reducirana kartica je puno preglednija i u veliko smanjuje vrijeme potrebno za uskladit razliku. Važno je napomenut da uspješnost reduciranja ovisi o pravilnom opisu knjiženje fakture, o čemu treba vodit računa kod knjiženje iste.
Svaki prikaz, sumarni pregled nezaračunate robe, analitičku karticu u punom i reduciranom obliku se može i štampat.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla