Godišnji poslovi

Prijenos salda na kontima per 31.12. u novu poslovnu godinu

Prijenos je de facto otvaranje glavne knjige za novu poslovnu godinu. No u praksi stvari izgledaju sasvim drugačije, ako čekate zatvaranje stare poslovne godina da bi počeli knjižit novu bit ćete bez poslovnih informacija najmanje 1-3 mjeseca.

U današnjem poslovnom svijetu nedopustivo biti bez ažurne informacije, zato se prakticira prijenos salda po segmentima kako se dovršavaju poslovi u staroj godini čemu je prilagođen i ovaj program. Novu poslovnu godinu počinjete normalno knjižit sa 01.01. kada se može prenijet i saldo na žiroračunu, za 5-15.01. usklađenjem skladišnih inventura mogu se prenijet konta skladišta, 15-25.01. usklađenjem kupaca i dobavljača mogu se prenijet njihova konta, konačno zatvaranjem godine prenose se i preostala konta.

Program crpi podatke o saldima iz bilance per 31.12. zato prije vršenja prijenosa ona mora biti definitivna (konačna) za ona konta koja želite prenijet, a program vam nudi za prijenos sva konta koja imaju saldo, a na vama je da odaberete koja ćete prenijet. Odabir konta za prenos vrši se klikom na duguje ili potržuje kolonu u redu željenog konta.

Prije knjiženja morate izvršit štampanje popisa konta koje prenosite (temeljnica).Program ima i zaštitu od dupliranog prijenosa pa vam konta koja su prenesena niti ne nudi za prijenos.

No ukoliko je došlo do promjene na prenesenom konto, program to neće prepoznat nego ćete morat promjenu izvršit na drugi način , zato nemojte prenosit ono što nije konačno.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla