Skladišno poslovanje

Zaprimanje robe

Naslov se koristi za izradu kalkulacije cijene robe i zaprimanje robe u skladište. Javljaju se dva načina isporuke robe, pa razlikujemo zaprimanje robe po dostavnici i zaprimanje robe po računu ovisno o tome koji dokument prati robu

- opcija se bira odmah nakon definiranja broja primke.

U bloku gdje se definiraju podaci o dokumentu koji prati robu pored ostalog je i polje Kontrolna suma u koju se upisuje ukupni iznos na dokumentu.
Vrsta kalkulacije 
- Datum kada se roba zaprima u skladište, ne mora biti isti kao i na pratećem dokumentu.
- Zavisni troškovi misli se na vanjske zavisne troškove (vlastiti se obično pokrivaju razlikom u cijeni) koji mogu ali ne moraju postojat. Postotak zavisnih troškova (za koji se povećava dobavljačka cijena) izračunava se dijeljenjem Zavisnih troškova i Kontrolne sume pa ona mora biti točno upisana.
- Zaprimanje uvozne robe je opcija koja Vam stoji na raspolaganju. U tom slučaju javlja se prozor u koji se upisuje tečaj EUR po kojem se kasnije preračunavaju dobavljačke cijene. Ova opcija oslobađa operatera mučnog preračunavanja svake cijene u kune, već se roba normalno zaprima s time da se cijena dobavljača upisuje u EUR a program u pozadini obavi preračunavanje u kune. Umjesto EUR može se upisat i tečaj druge odgovarajuće valute.
- Program je prilagođen i dostavnici (računu) po kojem je odobren rabat po pojedinom artiklu, a može se primijenit i na deviznu cijenu. Ako se radi sa rabatom (slično kao i sa devizno cijenom) na ekranu ostaje
puna cijena i iznos rabata sve do štampanje primke, a u tom trenutku ona se preuređuje u uobičajenu primku - dobavljačka cijena je preračunata na onu cijenu koju plaća kupac.
- Kalkulacija se može radit od nabavne cijene robe, dodavanjem željene razlike u cijeni (marže) izračunava se prodajna cijena artikla; ili obrnuto od zadane prodajne cijene i nabavne cijene izračunava se marža, obično se koristi kada se želi imati fiksnu prodajnu cijenu. Opcije kalkuliranja cijene bira se klikom miša ili Space ako je kursor na toj poziciji.
Tijelo primke 
Je tabela u kojoj se vrši upis sadržaja primke. Artikal se u naprijed nudi u preko traženja jer je to kod iole većeg broja artikala najčešći slučaj, iako se on može upisat i direktno. Izrada kalkulacije prati ranije odabranu opciju, a u koliko neki red preskočite ili pogriješite umjesto brisanja stavite količinu 0 pa će kasnije biti izbrisan.
Iz tabele se OBAVEZNO izlazi PageDown jer je na tu tipku vezan obračun (sumiranje podataka iz tabele) koji slijedi izlaz iz tabele. Prilikom obračuna eliminiraju se iz primke prazni redovi (koji nemaju iznosa).

Završni dio 
Ukoliko želite imat kopiju primke potvrdite tu opciju (CheckBox tik do tastera Štampat). Štampanjem je omogućeno knjiženje, a nakon knjiženje cijeli ciklus se ponavlja.
Trik - ako pogriješite količinu stavite cijenu 0 pa će vas program vratit na količinu tako izbjegavate upotrebu miša. Ako želite brisat red iz bilo kojeg razloga stavite cijenu -1, red će se obrisat pri izlasku sa PgDn.
Posebni dodatak zaprimanju robe je Štampanje naljepnica za artikle.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla